Registrační formulář

Zaměstnání ve vztahu ke společnosti Xerox

Jsem zaměstnanec Jsem OSVČ
Odměny získané výměnou za body nasbírané v rámci věrnostního programu Můj bonus Xerox mohou podléhat odvodu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Tuto zálohu na daň za Vás společnost Xerox řádně odvede. Nicméně dle české legislativy Vám může vzniknout povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Společnost Xerox je připravena Vám za tímto účelem na základě Vaší žádosti vystavit a zaslat potvrzení o zdanitelných příjmech. Doporučujeme proto v této souvislosti kontaktovat účetního či daňového poradce. Hodnota odměny získané výměnou za body nasbírané v rámci věrnostního programu Můj bonus Xerox může podléhat dani z příjmů fyzických osob, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a DPH. Vypořádání těchto případných daňových a pojistných povinností je v plném rozsahu na Vás. Doporučujeme proto v této souvislosti kontaktovat účetního či daňového poradce.